Jak ověřit bonitu nájemce?

28.07.2019

Pokaždé, když pronajímám lidem jejich nemovitosti, tak zjišťuji rizikovost zájemců. Je to chvilka a stojí to  pár korun. Oproti užitku, který to přinese, je to de facto zadarmo. 

Když mluvím o rizikovosti, mám na mysli to, jestli je zájemce v exekuci nebo insolvenci, jestli má práci apod.


Tak například tady, v aplikaci z webu www.ulovdomov.cz , se dá zjistit o zájemci spousta věcí.


Stačí vědět Jméno, příjimení a datum narození.

Tato aplikace na ulovdomov zkoumá:

CEE - Centrální evidence exekucí ČR

Insolvenční rejstřík

Úřední deska soudních exekutorů

Hledané osoby Policií ČR

Centrální evidence exekucí SR

Register úpadcov na Slovensku

Tohle považuji za naprostý základ. Je jedno, jestli pronajímáte doktorovi nebo ženě na mateřské.

Prověřujte to vždy. Častokrát se majitelé divili, když jsem jim volal a sdělil, že zájemce má přes 20 zápisů v CEEčku.


Já přes QARU ještě ověřuji dluhy u pojišťoven.


Pokud máte podezření, že zájemce nemá práci, jednoduše ho požádejte o doložení pracovní smlouvy. Když mu jednoduše vysvětlíte, proč ji potřebujete vidět, určitě s tím nebude mít problém. 


Častokrát se stává i to, že byl zájemce z předchozího bytu vyhozen kvůli neplacení nebo kvůli hrubému porušení nájemní smlouvy. Jestli tomu tak je i u Vašeho zájemce, si můžete ověřit tak, že ho požádáte, aby Vám jeho předchozí pronajímatel zavolal.


V praxi samozřejmě používám i několik dalších metod. . Výše uvedené tipy jsou  si myslím dostačující.


Petr Hejda - autor

Tel.: +420 731 256 836
Samota 197, Olomouc 783 01
Realitní poradce